YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ (YDTÖ) VİDEO TABANLI ONLINE SERTİFİKA PROGRAMI

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU)

TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAU TÜRKMER)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ (YDTÖ) VİDEO TABANLI ONLINE SERTİFİKA PROGRAMI

Program tanıtım videosuna şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=3OqlxXYTWy4&feature=youtu.be

Kurs Tarihleri:  24 Kasım 2016 – 20 Şubat 2017

Yüz Yüze Olacak Öğretme Pratiğinin Tamamlanması için Belirlenen Tarih Aralığı: 16 Ocak 2016 – 13 Mart 2017 (Bu tarihler arasında katılımcılar istedikleri tarih ve zamanda içeriği izleyip interaktif çalışmaları tamamlayabilir.)

Kursun Yapılacağı Öğrenim Yönetim Sistemi: Its learning  →   https://buei.itslearning.com/

Programın Uygulanışı: Program asenkron olarak uygulanacaktır. Yani sistem üzerinde kayıtlı videoları ve testleri katılımcılar internet erişiminin olduğu her yerde bilgisayarları ve mobil cihazları (ör: tablet, akıllı telefonlar vb.) aracılığı ile verilen tarih aralığında istedikleri zaman yapabilirler. Sisteme yüklenmesi gereken ödevler vb. ile ilgili ise sistem üzerinde verilen son teslim tarihi esas alınarak yükleme yapılır.

Program İçeriği: Doküman sonunda Ek 1’de verilmiştir.

Bu Programa Kimler Başvurabilir? : Herhangi bir lisans diplomasına sahip bu alana ilgi duyan herkes.

Kesin Kayıt Şartları: Programa kesin kayıt için adayların aşağıda belirtilen program ücretini belirlenen hesaba en geç 17 Kasım 2016 tarihine kadar yatırmaları, aşağıda listesi verilen dokümanları ilgili kişiye e-posta ile göndermeleri ve başvuru kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

  1. Son mezun olunan Lisans veya Lisansüstü Programdan alınan diploma veya çıkış belgesinin scan edilmiş hali
  1. Nüfus cüzdanı önlü-arkalı scan edilmiş hali

berzahozgu.ozalp@int.bau.edu.tr adresine gönderilmelidir. Mailde güncel iletişim bilgilerinin de (adres ve telefon) belirtilmesi gereklidir.

Başvuru Kayıt Formu: http://www.instant.ly/s/Yk8Fv adresinden online olarak doldurulması gerekmektedir. (Link açılmazsa adresi kopyala yapıştır yapıp tarayıcınızın adres kısmına girerek linke ulaşabilirsiniz)

Katılım Ücreti ve Ücretin Yatırılacağı Hesap Detayları:

Kurs Ücreti: 1200 TL

Hesap Sahibi/Alıcı: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Banka Adı: Denizbank

Hesap No: GÜNEŞLİ TİCARİ MERKEZ 4510-1992146-35156

Iban No: TR41 0013 4000 0019 9214 6009 44
Hesap Tipi: TL

Hesap Açıklaması : BAU TÜRKMER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 

Programı Başarı ile Tamamlama Kriterleri: Kursu tamamlamış adaylara aldıkları notlara göre “Başarı” ya da  “Katılım” belgesi verilecektir. Kriterler aşağıdaki gibidir:

Alan Başarı Belgesi Kriterleri Katılım Belgesi Kriterleri
Online Modül içeriklerinin izlenip & testlerin tamamlanması Tüm kurs için belirlenmiş 100 puanlık performans notu üzerinden 80-100 arasında puan toplamak. Tüm kurs için belirlenmiş 100 puanlık performans notu üzerinden 60-79 arasında puan toplamak.
Akran Gözlemi ve Rapor Yazımı En az 2 veya daha fazla sayıda akran gözlemi yapıp, izlenen tüm dersler ile ilgili belirlenen formatta rapor yazmak. En az 2 akran gözlemi yapıp, izlenen dersler ile ilgili belirlenen formatta en az 1 rapor yazmak.
Öğretme Pratiği (Staj) 2 öğretme pratiği sürecinin (ÖP) belirlenen süre içerisinde çok iyi” veya iyi not alarak tamamlanması. 2 öğretme pratiği sürecinin (ÖP) belirlenen süre içerisinde en az orta not alarak tamamlanması.
Portfolyo Sunumu ve Yansıtma Raporu Kurs süresince yapılan çalışmaların katılımcı üzerine etkilerinin anlatıldığı en az 20 dakikalık sunum ve 300-500 kelime arası yazılmış rapordan “çok iyi” ve “iyi” derecede not almak. Kurs süresince yapılan çalışmaların katılımcı üzerine etkilerinin anlatıldığı en az 20 dakikalık sunum ve 300-500 kelime arası yazılmış rapordan “orta” derecede not almak.

 

Önemli Not: Katılım belgesi için belirlenen kriterleri tamamlayamamış adaylara herhangi bir belge verilmeyecektir!

 

EKLER

EK 1: PROGRAM İÇERİĞİ

Programın Amacı:  Bu kurs, katılımcılarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir:

  • Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
  • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
  • Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretmek için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
  • “Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalik ve becerilerin kazandırılması.

 

İçerik:

Alan Detaylar
Yabancı Dil Öğretimi Konusunda Ardalan Bilgisi –          İhtiyaç Analizi ve Uygulanması-          Öğrenci Profilleri-          Dil Öğretiminde Öğrenci Motivasyonu ve Tutum-          Yabancı Dil Öğreniminde Güncel ve Geçerli Yaklaşım ve Yöntemler (Ör: İletişimsel Yaklaşım, Görev Odaklı Öğretme Yöntemi, Konu Odaklı Ö.Y., Kelime Odaklı Ö.Y., Çoklu Zeka Kuramı vb.)-          Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı-          Akademik Türkçe’nin Öğretilmesi-          Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanılması-          Program Geliştirme ve Yürütme
Türkçe Dil Bilgisi ve Farkındalığı –          Türkçe’nin Tanımlanmasında Kullanılan Kavram ve Terimler-          Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Ana Dili Olarak Öğretimi Arasındaki Farklar-          Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi
Sınıf içi Öğretme Becerileri –          Dil Sistemlerinin ve 4 Becerinin Öğretilmesi (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma)-          Ders Planlama-          Sınıf Yönetimi Becerileri-          Ders Gözlemi Süreçleri-          Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi
Materyal ve Kaynak Kullanımı –          Piyasada Bulunan Güncel ve Geçerli Kaynakların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi-          Materyal Üretimi, Adaptasyonu ve Desteklenmesi Becerilerinin Geliştirilmesi-          Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarını Destekleyecek Materyal Geliştirme
Öğrencilerin Değerlendirilmesi –          Öğrencilerin Ders İçi ve Dışı Faaliyetlerinin Gözlemlenerek İhtiyaçlarının Belirlenmesi-          Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi (Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Teknikleri)-          Öğrencilerin Sözlü Ve Yazılı Performanslarının Değerlendirilmesi-          Avrupa Ortak Çerçeve Metni’nin Değerlendirme Süreçlerine Entegrasyonu
Profesyonellik –          İş Etiği-          Öğretmen Olarak Kendini Değerlendirme ve Eylem Planı Geliştirme-          Profesyonel Gelişim