YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENI (YDTÖ) SERTİFİKA PROGRAMI

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU)

TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAU TÜRKMER)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENI (YDTÖ) SERTİFİKA PROGRAMI

 

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü (+ Çevrimiçi Dersler)

Kurs Tarihleri:  6  Ekim – 24 Kasım 2016 (8 hafta)

Kurs Gün, Saat ve Yeri: Hafta içi Perşembe günleri 18:00-20:30 saatleri arasında.

Program hem çevrimiçi hem de yüz yüze derslerden oluşacaktır. Çevrimiçi dersler katılımcıların uygunluğuna göre kurs tarihi bitimine kadar istedikleri zaman diliminde tamamlanabilecektir.  Yüz yüze olan dersler Perşembe günü BAU Şişli Kampüsü’nde yapılacaktır.

Eğitim Süresi: Kurs 8 hafta sürecektir. Dersler hem çevrimiçi hem de yüz yüze derslerden oluşacaktır. Çevrimiçi dersler 30 saatlik video derslerinin izlenip ilgili alıştırmaların başarı ile tamamlanmasını gerektirmektedir. Yüz yüze dersler haftada 3 saatten toplamda 24 saatlik çalıştay ve sunum (ders saati 45 dakikadır) oluşacaktır.

Katılımcılar hem çevrimiçi hem de yüz yüze olacak derslere aktif katılımın yanında, 5 akran gözlemi ve 2 Türkçe dersi planlayıp öğretme fırsatı bulabileceklerdir.

Kurs Eğitmenleri:

 • BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri videoya dersleri ile programa destek vereceklerdir.
 • Mehmet Atasagun, BAU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 • Fatoş Uğur Eskiçirak, BAU Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Öğretmen Eğitimi Uygulamaları Koordinatörü
 • İbrahim Dilek, BAU TÜRKMER Türkçe Bölümü Koordinatörü
 • Elif Varlı, BAU TÜRKMER Yabancılar için Türkçe Öğretim Setleri Editörü
 • Diler Gültekin, BAU Yabancı Diller Yüksekokulu Seviye Koordinatörü
 • Mustafa Polat, BAU Yabancı Diller Yüksekokulu Proje Koordinatörü
 • Alanında Uzman Misafir Konuşmacılar

Bu Programa Kimler Başvurabilir? Kurs aşağıdaki profildeki adaylar için uygundur:

 • YDTÖ veya dil öğretimi konusunda terübeli ancak bu alanda formal eğitime sahip olmayanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi konusunda eğitim almış ancak herhangi bir tecrübesi olmayanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi alanında hem formal eğitime hem de tecrübeye sahip olanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi alanında ne formal eğitime ne de tecrübeye sahip olmayanlar

PROGRAM İÇERİĞİ

Programın Amacı:  Bu kurs, katılımcılarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir:

 • Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
 • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
 • Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretmek için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
 • “Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalik ve becerilerin kazandırılması.

 

Çalıştay İçerikleri:

Alan Detaylar
Yabancı Dil Öğretimi Konusunda Ardalan Bilgisi –          İhtiyaç Analizi ve Uygulanması

–          Öğrenci Profilleri

–          Dil Öğretiminde Öğrenci Motivasyonu ve Tutum

–          Yabancı Dil Öğreniminde Güncel ve Geçerli Yaklaşım ve Yöntemler (Ör: İletişimsel Yaklaşım, Görev Odaklı Öğretme Yöntemi, Konu

Odaklı Ö.Y., Kelime Odaklı Ö.Y., Çoklu Zeka Kuramı vb.)

–          Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

–          Akademik Türkçe’nin Öğretilmesi

–          Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanılması

–          Program Geliştirme ve Yürütme

Türkçe Dil Bilgisi ve Farkındalığı –          Türkçe’nin Tanımlanmasında Kullanılan Kavram ve Terimler

–          Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Ana Dili Olarak Öğretimi Arasındaki Farklar

–          Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi

Sınıf içi Öğretme Becerileri –          Dil Sistemlerinin ve 4 Becerinin Öğretilmesi (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma)

–          Ders Planlama

–          Sınıf Yönetimi Becerileri

–          Ders Gözlemi Süreçleri

–          Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi

Materyal ve Kaynak Kullanımı –          Piyasada Bulunan Güncel ve Geçerli Kaynakların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

–          Materyal Üretimi, Adaptasyonu ve Desteklenmesi Becerilerinin Geliştirilmesi

–          Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarını Destekleyecek Materyal Geliştirme

Öğrencilerin Değerlendirilmesi –          Öğrencilerin Ders İçi ve Dışı Faaliyetlerinin Gözlemlenerek İhtiyaçlarının Belirlenmesi

–          Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi (Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Teknikleri)

–          Öğrencilerin Sözlü Ve Yazılı Performanslarının Değerlendirilmesi

–          Avrupa Ortak Çerçeve Metni’nin Değerlendirme Süreçlerine Entegrasyonu

Profesyonellik –          İş Etiği

–          Öğretmen Olarak Kendini Değerlendirme ve Eylem Planı Geliştirme

–          Profesyonel Gelişim

 

Programı Başarı ile Tamamlama Kriterleri: Aşağıdaki kriterleri yerine getiren katılımcılar kursu başarıyla tamamlamış sayılırlar:

 • Yüz yüze derslerin % 95’ine katılım
 • Çevrimiçi derslerin kurs tarihleri içerisinde başarı ile tamamlanması
 • 5 akran gözlemi ve bunların en az 1’i için verilen kriterler doğrultusunda yazılmış gözlem raporu. Bu gözlemlerin en fazla 4’ü video derslerini izleyerek yapılabilecektir
 • 2 öğretme pratiğinin belirlenen süre içerisinde başarıyla tamamlanması
 • Ödevlerİn (1 yazılı ödev + 1 mikro öğretim) başarı ile tamamlanması
 • Kurs çalışmalarından oluşturulan porfolyo sunumu ve portfolyo içeriği ile ilgili yansıtma yazısının yazılması.

Programın Yöntemi: Kurs içeriği kursiyerlere, katılımcı-merkezli ve görev-odaklı bir yaklaşım baz alınarak sunulacaktır. Bu şekilde kursiyerler kursta öğrendiklerini hayata geçirebilecek ve bu sayede öğretimlerinde daha öğrenci-merkezli ve görev odaklı olabileceklerdir.

Sertifika: Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi tarafından “Başarı Sertifikası” verilecektir.

Katılım Ücreti: 1.200 TL

Son Başvuru Tarihi:  30 Eylül Cuma 2016