YDTÖ Video Tabanlı Online Sertifika Programı – OCAK 2017

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU)

TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAU TÜRKMER)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ (YDTÖ) VİDEO TABANLI ONLINE SERTİFİKA PROGRAMI

Program tanıtım videosu:

Kurs Tarihleri:  30 Ocak 2017 – 24 Nisan 2017 (Bu tarihler arasında katılımcılar istedikleri tarih ve zamanda içeriği izleyip interaktif çalışmaları tamamlayabilir.)

Yüz Yüze Olacak Öğretme Pratiğinin Tamamlanması için Belirlenen Tarih Aralığı: 27 Mart 2017 – 22 Mayıs 2017

Kursun Yapılacağı Öğrenim Yönetim Sistemi: Itslearning  →   https://buei.itslearning.com/

Programın Uygulanışı: Program asenkron olarak uygulanacaktır. Yani sistem üzerinde kayıtlı videoları ve testleri katılımcılar internet erişiminin olduğu her yerde bilgisayarları ve mobil cihazları (ör: tablet, akıllı telefonlar vb.) aracılığı ile verilen tarih aralığında istedikleri zaman yapabilirler. Sisteme yüklenmesi gereken ödevler vb. ile ilgili ise sistem üzerinde verilen son teslim tarihi esas alınarak yükleme yapılır.

Program İçeriği: Doküman sonunda Ek 1’de verilmiştir.

Bu Programa Kimler Başvurabilir? : Herhangi bir lisans diplomasına sahip bu alana ilgi duyan herkes.

Kesin Kayıt Şartları: Programa kesin kayıt için adayların aşağıda belirtilen program ücretini belirlenen hesaba en geç 23 Ocak 2017 tarihine kadar yatırmaları, aşağıdaki linkte bulunan online başvuru formunu doldurup istenen evrakları aynı platforma yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kayıt Formu: https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/turkmeronkayit/duzenletr   adresinden ya da buraya tıklayarak forma ulaşaşabilirsiniz. Formun online olarak doldurulması gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

  1. Güncel fotoğraf
  2. Son mezun olunan Lisans veya Lisansüstü Programdan alınan diploma veya çıkış belgesinin scan edilmiş hali
  1. Nüfus cüzdanı önlü-arkalı scan edilmiş hali

Katılım Ücreti ve Ücretin Yatırılacağı Hesap Detayları:

Kurs Ücreti: 1200 TLHesap Sahibi/Alıcı: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİBanka Adı: Denizbank

Hesap No: GÜNEŞLİ TİCARİ MERKEZ 4510-1992146-35156

Iban No: TR41 0013 4000 0019 9214 6009 44
Hesap Tipi: TL

Hesap Açıklaması : BAU TÜRKMER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 

İletişim: Başvuru formunu doldurup ve kurs ücretini yatırıp başvuru sürecini tamamladığınızda kontrol sağlaması için Zehra Özdemir’e e-posta atabilirsiniz:  zehra.ozdemir@sa.bau.edu.tr, Telefon: 0212 381 5895

Programı Başarı ile Tamamlama Kriterleri: Kursu tamamlamış adaylara aldıkları notlara göre “Başarı” ya da  “Katılım” belgesi verilecektir. Kriterler aşağıdaki gibidir:

Alan Başarı Belgesi Kriterleri Katılım Belgesi Kriterleri
Online Modül içeriklerinin izlenip & testlerin tamamlanması Tüm kurs için belirlenmiş 100 puanlık performans notu üzerinden 80-100 arasında puan toplamak. Tüm kurs için belirlenmiş 100 puanlık performans notu üzerinden 60-79 arasında puan toplamak.
Akran Gözlemi ve Rapor Yazımı En az 2 veya daha fazla sayıda akran gözlemi yapıp, izlenen tüm dersler ile ilgili belirlenen formatta rapor yazmak. En az 2 akran gözlemi yapıp, izlenen dersler ile ilgili belirlenen formatta en az 1 rapor yazmak.
Öğretme Pratiği (Staj) 2 öğretme pratiği sürecinin (ÖP) belirlenen süre içerisinde çok iyi” veya iyi not alarak tamamlanması. 2 öğretme pratiği sürecinin (ÖP) belirlenen süre içerisinde en az orta not alarak tamamlanması.
Portfolyo Sunumu ve Yansıtma Raporu Kurs süresince yapılan çalışmaların katılımcı üzerine etkilerinin anlatıldığı en az 20 dakikalık sunum ve 300-500 kelime arası yazılmış rapordan “çok iyi” ve “iyi” derecede not almak. Kurs süresince yapılan çalışmaların katılımcı üzerine etkilerinin anlatıldığı en az 20 dakikalık sunum ve 300-500 kelime arası yazılmış rapordan “orta” derecede not almak.

 

Önemli Not: Katılım belgesi için belirlenen kriterleri tamamlayamamış adaylara herhangi bir belge verilmeyecektir!

 

EKLER

EK 1: PROGRAM İÇERİĞİ

Programın Amacı:  Bu kurs, katılımcılarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir:

  • Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
  • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
  • Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretmek için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
  • “Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
  • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalik ve becerilerin kazandırılması.

 

İçerik:

Alan Detaylar
Yabancı Dil Öğretimi Konusunda Ardalan Bilgisi -İhtiyaç Analizi ve Uygulanması

-Öğrenci Profilleri

-Dil Öğretiminde Öğrenci Motivasyonu ve Tutum

-Yabancı Dil Öğreniminde Güncel ve Geçerli Yaklaşım ve Yöntemler (Ör: İletişimsel Yaklaşım, Görev Odaklı Öğretme Yöntemi, Konu Odaklı Ö.Y., Kelime Odaklı Ö.Y., Çoklu Zeka Kuramı vb.)

-Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

-Akademik Türkçe’nin Öğretilmesi

-Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanılması

-Program Geliştirme ve Yürütme

Türkçe Dil Bilgisi ve Farkındalığı -Türkçe’nin Tanımlanmasında Kullanılan Kavram ve Terimler

-Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Ana Dili Olarak Öğretimi Arasındaki Farklar

-Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi

Sınıf içi Öğretme Becerileri -Dil Sistemlerinin ve 4 Becerinin Öğretilmesi (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma)

-Ders Planlama

-Sınıf Yönetimi Becerileri

-Ders Gözlemi Süreçleri

-Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi

Materyal ve Kaynak Kullanımı -Piyasada Bulunan Güncel ve Geçerli Kaynakların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

-Materyal Üretimi, Adaptasyonu ve Desteklenmesi Becerilerinin Geliştirilmesi

-Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarını Destekleyecek Materyal Geliştirme

Öğrencilerin Değerlendirilmesi -Öğrencilerin Ders İçi ve Dışı Faaliyetlerinin Gözlemlenerek İhtiyaçlarının Belirlenmesi

-Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi (Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Teknikleri)

-Öğrencilerin Sözlü Ve Yazılı Performanslarının Değerlendirilmesi

-Avrupa Ortak Çerçeve Metni’nin Değerlendirme Süreçlerine Entegrasyonu

Profesyonellik -İş Etiği

-Öğretmen Olarak Kendini Değerlendirme ve Eylem Planı Geliştirme

-Profesyonel Gelişim

 

 

istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts- istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts
canlı maç izle

fapjunk.com