Kurs İçerikleri

Kurs İçerikleri

..

Kurslarımızı öğrencilerimizin gerçek yaşamdaki ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak hazırlıyoruz. Buna göre öğrencilerimize onların günlük yaşamlarında ve/veya akademik yaşamlarında ve/veya iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları Türkçe dil bilgisi, kelime bilgisi ve becerileri öğretiyoruz. Bu beceriler okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı ve sözlü ifade becerileri olmak üzere dört ana başlıkta toplanabilir.

 

Konuşma Kulübü-Yüzyüze

Çağımızın bir gereği olan sözlü iletişimi en üst düzeyde gerçekleştirebilmek amacını gütmektedir. Özellikle yurt dışında Türkçe öğrenmiş olanların konuşma becerilerini geliştirmeye  ve sözlü iletişim konusunda ilerlemek isteyenlere yöneliktir. Dersler konuşma (akıcılık, sesletim, tonlama, dilbilgisi konularının uygulanması), beden dili, jestler ve mimiklerle beraber dinlediğini anlama becerilerini geliştirme doğrultusunda düzenlenmektedir. İletişime başlama, iletişimi sürdürme ve bitirme, konuşamama kaygısını giderme, bir düşünceyi savunma ya da reddetme, iletişim kazalarının önüne geçme vb. düzlemlerde Temel Yaşam Deneyim Alanları çerçevesinde sürdürülmektedir.

 

Online Konuşma Kulübü

Küreselleşen dünyada zamandan ve mekandan bağımsız bir biçimde eğitim olanağı sunan uzaktan eğitim uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilen derslerde teknolojinin her türlü imkanından yararlanılarak konuşma becerisinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Dersler itslearning üzerinden öğrenci ve öğretmenin belirledikleri zaman diliminde gerçekleşmektedir.

Online Konuşma Kulübü, Yüzyüze Konuşma Kulübü’nün tüm amaç, yöntem ve ders düzenlemelerini içermektedir.

 

Özel Ders (Online-Yüzyüze)

Sınıf ortamından uzakta, içeriği ve yoğunluğu kişiye göre düzenlenen özel dersler öğrencilere daha rahat bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Bu tip ders düzenlemelerinde öğrencilerin zaman kaybı en aza indirilir ve öğrenme hızı istenildiği kadar artırılabilir; bu da kısa sürede bir çok bilginin öğrenilmesine olanak sağlar. Bunun yanında temel dil becerilerine istekler doğrultusunda ağırlık verilebilir. Kısacası öğrenci okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinde, istediği oranlarda zaman kaybetmeksizin hızlı bir biçimde Türkçesini geliştirebilir.

 

 

Seviye Belirleme

 

SINAVLAR (SBS, YETERLİK, SERTİFİKA, DİPLOMA) 

Sınavlarımız BAU GLOBAL öğrencilerine ve tüm isteklilere açıktır.

 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Öğrencileri seviyelerine uygun kurslara yerleştirmek için yapılan sınavlar dört dil becerisini ölçmeye ve değerlendirmeye yöneliktir. Sınav sonunda öğretmenlerimiz öğrencinin yazılı ve sözlü yanıtlarını değerlendirip kurs izlencemizdeki en uygun basamağı öneri olarak sunarlar.

 

YETERLİK

Yazılı ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.

Yazılı sınavda 60 çoktan seçmeli soru  ve bir kompozisyon sorusu vardır. Yazılı sınav öğrencinin kelime bilgisi, dil kullanıma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçmeye yöneliktir.

Capture2

Ağırlığı % 20 olan sözlü sınavda öğrencinin toplum, aile, iş ve çalışma dünyası, güncel konular (savaş, felaketler, ekonomi vb.), çevre, spor, seyehat, dil, reklam, eğitim, sanat, medya, suç, sağlık gibi konularda 4-6 dakika arası konuşması istenir.

Konuya bağlılık ve konuyu geliştirme, dilbilgisi, sözcük bilgisi, akıcılık, sesletim ve tonlama gibi kriterler göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılır.

 

 

Ders Materyali

Ders materyalinin bir kısmını öğrencilerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak şekilde seçilmiş bir ders kitabı, bir kısmını da gerçek yaşamdan alınmış veya adapte edilmiş materyaller oluşturur.

 

 

Sertifika

Aşağıda belirtilen kurların sonunda yapılan sınavlarda öğrenciler Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre kodlanan düzeylerde sertifika almaya hak kazanırlar.

 

    TEMEL 2 A1
    TEMEL 4 A2
    ORTA 2 B1
    ORTA 4 B2
     İLERİ 1 C1

 

Temel 1, Temel 3, Orta 1, Orta 3 olarak adlandırılan ara kurlarda öğrenciler isterlerse kursa katılım belgesi alabilirler.

Sertifika sınavında öğrenciler kurs kitabından ve derslerde kullanılan tüm yardımcı ders materyallerinden sorumludur.

Sertifika sınavlarında Diller İçin Avrupa Ortak Çerçevesi’nde ilgili düzey için tanımlanan çıktılar dört temel beceri ve dilbilgisi  bakımından ölçülür ve değerlendirilir.

 

 

  DİPLOMA

İleri 2 kursu sonunda yapılan sınav sonucunda öğrenciler diploma almaya hak kazanabilir. Diploma sınavının             içeriği yeterlik sınavındaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts- istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts
canlı maç izle

fapjunk.com