Yeni Dünyam Türkçe 1&2

turkmer.bahcesehir.edu.tr/yenidunyamturkce

ydtkapak

• Tema Odaklı Üniteler          • Sözcük Öğretimi          • Dilbilgisi          • Konu Bağlantıları          

• Kültür Bağlantıları          • Değerler Eğitimi          • Oyun

Yeni Dünyam Türkçe, bütün öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimlerini öğrenme ortamında kullanarak etkin birer katılımcı olması gerektiği ilkesini benimseyen bir çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe ders kitabıdır. 7-11 yaş arası çocukların, Türkçeyi gerçek dil ortamında ve keyif alarak öğrenirken; sorgulama, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirmelerini sağlamak ana hedefimizdir. Yeni Dünyam Türkçe, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak
Çerçeve Programı’nda A1 dil seviyesinde tanımlanan becerileri kazandırmanın yanı sıra öğrencilere dil farkındalığı ve kültürlerarası çeşitliliğe duyarlılık edindirmeyi de hedefler. Dil öğreniminin kural ve sözcük listeleri aktarımıyla değil, öğrencinin anlamlı ve gerçek bir dil ortamında, hedef dile belli bir sistem içerisinde maruz kalarak gerçekleşeceği görüşünü benimseyen Yeni Dünyam Türkçe, yazarının ve uzmanların görüşleri doğrultusunda en güncel dil öğretme yöntemlerinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Bu ana ilkeler ışığında üretim odaklı, öğrencinin gerçek yaşamı tanımasını sağlayacak temalarla oluşturulmuş sekiz ünite bulunur. Her ünitede okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yer vererek öğrencilerin dil farkındalığı oluşturmasını hedefler.

Ünitelerde yer alan etkinliklerde hikâyeler, şarkılar, drama çalışmaları, oyunlar, anlama-kavrama soruları, boşluk doldurma etkinlikleri, hikâye anlatma, boyama ve bulmacalar yer alır. Etkinlik çeşitliliğiyle öğrencilerin öğrenme farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır. Görsel öğrenenler için çizimlere, çizgi hikâyelere ve zengin görsel içeriğe; işitsel öğrenenler için şarkılara, dinlemelere ve sözcük tekrarlarına; kinestetik öğrenenler için projelere ve diğer hareketli etkinliklere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, çoklu zekâ kuramı göz önünde bulundurarak her zekâ modelini tatmin edecek etkinlik çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Çocukların bilişsel ve motor gelişimleri üzerine yapılan araştırmaların işaret ettiği şekilde dil öğreniminde dinleme ve konuşma becerileri, yazma ve okuma becerisinden daha kolay edinilir. Bu nedenle kitabımızda yer alan etkinliklerin çoğunda önce dinlemeye yer verilir. Dinleme yapıldıktan sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye dönük etkinlikler sunulur. Bu şekilde hem öğrencilerin okuma yazma bilmemeleri halinde
doğabilecek sorunları önlemek hem de sözlü dile sistemli olarak yeterince maruz kalmalarını sağlamak amaçlanır.

Her ünite temayı tanıtan ilk iki sayfayla birlikte Hikâye Zamanı, Haydi Yapalım, Farklı Dünyalar, Değerlerimiz, Şimdi Oyun Zamanı ve Tekrar Edelim bölümleriyle yirmi sayfadan oluşur.

Öğrenci Kitapları:

shopping_buy_promotion_click_online_shopping-512 Kitaplarınızı Internet satış mağazalarından sipariş vermek için ilgili kitabın üstüne tıklayın
  hemen-al

  hemen-al

visa

Öğretmen Kitapları:

Yeni Dünyam Türkçe 1:

ingilizce-dersleri-indir Öğretmen Kitabı
ingilizce-dersleri-indir Dinleme Kayıtları
ingilizce-dersleri-indir Dinleme Kayıtları Listesi

Yeni Dünyam Türkçe 2:
ingilizce-dersleri-indir Öğretmen Kitabı
ingilizce-dersleri-indir Dinleme Kayıtları
ingilizce-dersleri-indir Dinleme Kayıtları Listesi

Bu sitede hassasiyet ve tutku dolu porno filmler var. İsterseniz, basit el ve dil dokunuşlarıyla eşinize zevk almanın ne kadar nazik ve ustaca mümkün olduğunu görün.

istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts- istanbul escorts - istanbul escorts - istanbul escorts
canlı maç izle

fapjunk.com